„112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”

Dzieci 5-6 letnie wykonały prace plastyczne na konkurs plastyczny X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”. Konkurs ma kształtować właściwe zachowania dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamiać- jak postępować w momencie jego zaistnienia. Z tych prac komisja konkursowa wybierze 5 prac plastycznych i przekaże na eliminacje powiatowe.