Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje Zdrowie w Moich Rękach”

W roku 2010 jest to już druga edycja konkursu. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr2″Akademia Krasnoludków” w Jaworze ul J.Piłsudskiego 14. Do współpracy zostało zaproszone Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze oraz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaworze. Wymienione instytucje wspomagają przedszkole w przygotowaniu nagród dla dzieci. Przedszkole korzysta ze środków finansowych przekazanych  na uroczystości przez Urząd Miejski oraz pozyskuje środki na organizacje imprezy we własnym zakresie. Do udziału w konkursie są zapraszane dzieci w wieku 5-6 lat z placówek oświatowych z powiatu jaworskiego. Zgodnie z regulaminem placówki przekazują prace plastyczne do naszego przedszkola do dnia 31.03. każdego roku. Z nadesłanych prac jest wykonana wystawa na Światowy Dzień Zdrowia(7.04. każdego roku). W tym roku na konkurs wpłynęło 70 prac plastycznych.Wzięły udział wszystkie jaworskie przedszkola (PP-2, PP-4, PP-8, Prymusek oraz klasy „0” z Szkoły Podstawowej w Kaczorowie, Snowidzy, Niedaszowie, Moje Przedszkole- Fundacja Familijna Poznań. Najczęściej w rysunkach powtarzały się takie tematy jak: zdrowe odżywianie- warzywa i owoce, rekreacja , wypoczynek, uprawianie sportu, poszanowanie środowiska przyrodniczego, higiena osobista. Komisja konkursowa wybrała 5 prac , które otrzymały I,II lub III miejsce oraz 8 prac wyróżniła. Każde dziecko otrzymało dyplom. Nagrody wręczali: Pan Stanisław Laskowski- Starosta Powiatu Jaworskiego, Pan Mariusz Barański – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Andrzej Madej – Przewodniczący Rady Miasta, Pani Mirosława Pasiek – Naczelnik Edukacji, Pani Bogusława Kałużna – Dyrektor PCPP-Pi DM, Pani Marta Piskorowska- mł. asystent PSSE oraz Pani Krystyna Korybska – Dyrektor PP-2. W czasie uroczystości nasze przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „My zdrowe dzieciaki” i przedstawiły teatrzyk „Czyste powietrze wokół nas”. Był też poczęstunek warzywno – owocowy.

img_0036

img_0039

img_0041

img_0045

img_0067

img_0072

img_0086

img_0091

img_0093

img_0096

img_01001

img_0103

img_0105

img_0124

img_0131