Wspólny Projekt Turnov – Jawor

21 dzieci wraz z rodzicami, z Panią dyrektor i  Panią Wandzią 13.05.20010r o godzinie 12:00 wyjedzie do Turnova. Na stadionie w Turnovie 14.05.2010r  odbędą się rozgrywki  sportowe.  Nasze dzieci spotkają się z dziećmi czeskimi. Nowe przeżycia , nowe doświadczenia. Chcemy utrzymać  współpracę z przedszkolem czeskim, poznać ich  bliżej i wymieniać się doświadczeniami.

plakat-a3-polsky