Badanie sprawności fizycznej dzieci 6 letnich

W dniu 28.03.2006r i 6.03.2006r dzieci 6 letnie z grup: Ważniaki, Mądrusie i Zuchy mogły wykazać się swoją sprawnością fizyczną . Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr5 pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego wykonywały różnorodne ćwiczenia gimnastyczne. Część z naszych dzieci posiada wysoką sprawnością fizyczną.Jeżeli rodzice wyrażą zgodę i nie będzie przeciwwskazań lekarskich, to te dzieci trafią od września 2006r do klasy pierwszej o profilu sportowym. Nauczycielki przedszkola cieszą się , że wychowankowie są szybcy, silni, zręczni ,odporni na zmęczenie i zaradni w ruchowych czynnościach. Dzieci natomiast potraktowały sprawdzian jako doskonałą zabawę i były szczęśliwe, że mogły poćwiczyć na prawdziwej sali gimnastycznej . A o swoich sukcesach chętnie opowiadały swoim rodzicom.