Grupy będą połączone od 19.12.2022

W dalszym ciągu tj. od 19.12.2022r grupy będą połączone. Ponadto proszę o informację zwrotną, które dzieci będą uczęszczały do przedszkola w okresie poświątecznym od 27.12.2022 do30.12.2022r. Informacja ta jest potrzebna do organizacji tygodnia, zaplanowane są urlopy wypoczynkowe pracowników. Chcemy się dostosować do potrzeb rodziców. Dziękuję.

Jawor,12.12.2022r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z małą ilości dzieci w grupach i chorobą nauczycieli, dzieci z poszczególnych grup są połączone. Takie funkcjonowanie będzie do końca tygodnia tj. do 16.12.2022r.

O zmianach Państwa będę informować.

„Milusie” i „Mądrusie „ – razem- sala nr4

„ Pracusie „ Ważniaki” „ Zuchy”- razem sala nr10 lub sala nr 9.