Nie będzie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

ie będzie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 z powodu braku miejsc.

Obecnie

Mamy 4 oddziały dla dzieci z 9 godzinnym pobytem w przedszkolu

– oddział 3 latków –   „Milusie”

– oddział 4 latków –    Mądrusie

– oddział 5 latków-   Pracusie

–  oddział    6 latków- ” Ważniaki”

Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 – 16:00

Ponadto czynne są dwa oddziały 5 godzinne

oddział  dzieci 5- 6 letnich  ” Zuchy” czynny od 7:00-12:00  , zajęcia z religii w poniedziałek i wtorek 12:00-12:30

oddział dzieci 5-6 letnich ” Sprytki” czynny od 12:00 -17:00, w poniedziałek i wtorek od 12:30:00 do 18:00, zajęcia z religii w poniedziałek i piątek od 12:30 – 13:00

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana od 7:00-12:00

Realizacja podstawy programowej 5 godz. 7:00- 12:00 jest bezpłatna

Rodzice  są zobowiązani do zapłaty 1 zł za  każdą rozpoczynającą się godzinę ponad podstawę programową

Dzienna stawka żywieniowa – 5 zł.

I śniadanie – 1,40

II śniadanie 1,40

obiad – 2,20

Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie

I śniadanie godz. 8:30

II śniadanie godz.11:00

obiad godz.14:00

I śniadanie – 8:30
II śniadanie – 11:00
Obiad – 14:00