Obowiązuje reżim sanitarny

W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny . Wytyczne GIS – aktualizacja druga po niżej. Dzieci na okres wakacji ( lipiec, sierpień 2020), w dalszym ciągu będą przyjmowane do przedszkola tylko te , których rodzice nie mogą zapewnić opieki dziecku i nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką. Oświadczenie rodziców i procedury w czasie pandemii COVID -19 obowiązują . Do 15.06.2020r. zbieramy informacje od rodziców, o potrzebie umieszczenia dziecka w przedszkolu.

Proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w czasie pandemii COVID-19   

25.05.2020r  Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze będzie czynne dla tych dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie  do 21.05.2020. Na podstawie oświadczeń rodziców utworzono 2 grupy. I grupa dzieci -3-4 letnie – oddział czynny 7-16:00, nauczycielki ” Pani Gabriela Ś , zmiana tygodniowa Pani Karolina R. Wejście dzieci z tarasu od strony ogrodu. Pani Asia dokona pomiaru temperatury ciała , tylko dzieci bez objawów choroby będą przyjmowane do przedszkola.  Grupa II dzieci  5-6 letnie – oddział czynny 6:30 -16:30  Nauczycielki : Pani Ewa M. zm. tygodniowa Pani Ania K.  Wejście  główne, dzwonić nie wchodzić. Pani zmierzy temperaturę i podejmie decyzję. Dzieci przydzielone do danych grup pozostają w nich do końca roku szkolnego 2019/2020. Wytyczne GIS obowiązują i procedury wewnętrzne obowiązują.  Od 1 września zostanie organizacja zmieniona w zależności od sytuacji COVID-19. Proszę wszystkich o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Jeżeli przedszkole będzie już czynne i nie zmienią się wytyczne GIS , to takie procedury będą obowiązywały. Proszę się zapoznać.

Wytyczne GIS żłobki przedszkola – Pierwsza aktualizacja

zasady pracy w czasie pandemii COVID-19

Oświadczenie rodzica COVID-19

procedura_bezpieczeństwa_na_czas_pandemii

procedura_komunikowania_na_drodze_nauczyciel_a_dyrektor_nauczyciel_a_rodzic_na_czas_pandemii

procedura_przyprowadzania_i_odbierania_dziecka_w_przedszkolu_na_czas_pandemii

procedura_wydawania_posiłków

Nowe Rozporządzenie MEN informuje że rodzice mogą nie skorzystać z przedszkola do dnia 7 czerwca 2020, w dalszym ciągu będzie można skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b

04.06.2020 nowelizacja wytycznych GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 żłobki przedszkola – Druga ak…

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 2.07.2020 R. żłobki prezdszkola – III ak…