Posiedzenie rady pedagogicznej 24.08.2021

24.08.2021 odbędzie się posiedzenie rady pedagogicznej i ostateczne podjęcie uchwały w sprawie organizacji zebrania z rodzicami – rok szkolny 2021/2022 ( prawdopodobny termin 26.08.2021 godz.16:00) oraz dni adaptacyjne, dla dzieci przyjętych do grupy 3 latków- ( 30.08 i 31.8.2021r). Terminy zostaną potwierdzone po posiedzeniu rady pedagogicznej.