Program Dydaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 2014/2015

Drodzy Rodzice!
Nasze dzieci najszybciej uczą się tego, czego doświadczają zarówno w domu, jak i w przedszkolu:
* akceptowane – uczą się szacunku,
* traktowane uczciwie – uczą się postępować godnie i sprawiedliwie,
* żyjące w poczuciu bezpieczeństwa -uczą się ufności,
* motywowane i dowartościowywane – uczą się dążyć do celu,
* otoczone aprobatą oraz darzone uznaniem – uczą się wierzyć w siebie i swoje możliwości,
* kochane – uczą się kochać.

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dzieci, które nauczyły się odpowiedzialności, lepiej radzą sobie w przedszkolu. Mają lepszy kontakt z rówieśnikami i podejmują mądrzejsze decyzje.
Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności?
*Daj mu przykład.Nie możesz wymagać od dziecka , żeby nie robiło czegoś, co sama robisz.
*Pokaż dziecku , jak jego zachowania są odbierane przez innych.
*Używaj dyscypliny, żeby uczyć nie karać.Zawsze mów dziecku , co powinno zrobić na przyszłość w danej sytuacji.
*Bądź konsekwentna. Ustal jasno zasady postępowania, upewnij się, że dziecko je rozumie.Następnie powiedz, jakie będą konsekwencje łamania tych zasad i sama stanowczo przestrzegaj reguł
* Przypominaj dziecku zajścia z przeszłości,np: „Pamiętasz co się stało, gdy Janek cię popchnął”
*Nie bądź nadopiekuńcza.Niech dziecko nauczy się samo dbać o siebie i o ile to możliwe, ponosić konsekwencje swoich złych decyzji.Później porozmawiajcie.Wytłumacz mu, jak mogło uniknąć przykrości.

Nie można nie doceniać wychowania przedszkolnego w edukacji najmłodszego pokolenia, gdyż to wiek przedszkolny rzutuje na rozwój i przyszłe losy człowieka. Przedszkole spełnia ważną rolę w pierwszej edukacji małego dziecka- rozbudza pierwsze zainteresowania muzyką , sztuką, literaturą, teatrem itp. Daje równą szansę wszystkim dzieciom na rozwinięcie indywidualnych cech charakteru, poznania zasad i norm obyczajowych. Przedszkole jest najlepszym sojusznikiem rodziny, w którym dziecko może się rozwijać prawidłowo. Jesteśmy świadomi, iż rodzina może dla dziecka wiele uczynić, a przedszkole bez rodziny może niewiele. Dlatego dla efektów wychowawczych tak ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami dzieci.