Rekrutacja 2020/2021

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Proszę się zarejestrować i wypełnić formularze. Do przedszkola pierwszej preferencji dostarczyć wydruki z czytelnym podpisem.

jawor.przedszkola.vnabor.pl

TERMIN REKRUTACJI

02.03.2020 – 13.03.2020

Przedszkole Publiczne nr 2 na rok szkolny może przyjąć tylko dzieci do oddziału 3-4 latków ( 18)