Rok szkolny 2014/2015

Funkcjonuje 6 oddziałów.

Raz w miesiącu dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z muzyką w Miejskim Teatrze. Poznają różne instrumenty klasyczne i ludowe. Mają również możliwość zapoznania się z różnymi kulturami, z różnych regionów. Jest to wspaniała okazja nie tylko do przyswajania wiedzy na temat kultury, ale obejrzenie jej od strony praktycznej. Wyjścia tego typu uczą dzieci również kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Takie wyjścia mogą przyczynić się do pogłębienia zainteresowań dzieci, które w przyszłości zaowocują miłością do sztuki i kultury.

W przedszkolu „Akademia Krasnoludków” odbywają się zajęcia gimnastyczno- korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzone są w celu wyrobienia nawyku prawidłowej postawy, prostego siedzenia, prawidłowego stawiania stóp podczas chodzenia. Okres przedszkolny jest czasem, w którym następuje intensywny rozwój mięśni, kości, kształtuje się prawidłowo sylwetka, a wszystkie zaniedbania i złe nawyki mogą prowadzić do trwałych i głębokich wad i nieprawidłowości. Dlatego też, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” przedszkole oferuje dwa razy w tygodniu zajęcia gimnastyki korekcyjnej po 60minut . Zajęcia prowadzi Pani Ewa Mackiewicz.

Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, dlatego bardzo ważne jest, to, by zacząć jak najwcześniej. Celem zajęć prowadzonych w przedszkolu jest zarówno korygowanie wad już istniejących, jak również zapobieganie powstawaniu nowych. Dzieci na ćwiczenia są kwalifikowane na podstawie zaświadczeń od lekarza przyniesionych przez rodziców, jak i na podstawie przeprowadzonego badania stóp (odbitki).

Prowadzone są również zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 3 godzin tygodniowo

 Zajęcia obowiązkowe dla dzieci 5-6 letnich – język angielski prowadzony przez Panią Annę Kamińską