Spotkanie 14.06.2018

Dnia 14.06.2018 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola i (uczęszczających)  rok szkolny 2018/2019r

Porządek spotkania:

  1.  Informacje organizacyjne – spotkanie ogólne z dyrektorem  sala nr 3
  2.  Spotkanie z nauczycielami grup.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2017/2018

Zebranie z rodzicami  odbędzie się w przedszkolu 20.06.2017r o godz.16:00.

W porządku zebrania:

Spotkanie z dyrektorem i nauczycielkami poszczególnych oddziałów.

Zostanie przedstawiona organizacja pracy przedszkola  w nowym roku szkolnym

Serdecznie zapraszamy. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.