Zmiana stawki żywieniowej od 1 lutego 2022

Zmiana stawki żywieniowej od 1 lutego 2022. Dzienna stawka żywieniowa pobierana od jednego dziecka wynosi 7,50 zł. I śniadanie 2,00 zł, II śniadanie 1,50 zł. , obiad -4 zł. Stawka została zaakceptowana przez organ prowadzący. stosownie do artykułu 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r- Prawo oświatowe ( Dz.U. 2021r.poz.1082 ze zm.) oraz art.52 ust.12 ustawy z dnia października 2017 – o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2021r. poz.1930 ze zm.)

INFORMACJA DLA RODZICÓW  Potwierdził się wynik pozytywny u chorej nauczycielki, która miała kontakt z dziećmi z grupy ” Milusie ” – 3 latki i gr” Mądrusie”- 4 latki. Zgodnie z Opinią Sanitarną HDM-JW-032-19/22, ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci i aktualną sytuację epidemiczną zajęcia w grupach „Milusie” , „Mądrusie” zostały zawieszone. Dzieci które miały kontakt 18.01.2022, z chorym nauczycielem, przebywają na kwarantannie od 20.01.2022 do 28.01.2022 do godz.24:00. Dzieci nie mogą przemieszczać się, mogą być kontrolowane przez służby porządkowe. 

Pozostałe dzieci z oddziałów ” Pracusie” „Ważniaki” „Zuchy” od 21.01.2022, mogą uczęszczać do przedszkola . Proszę jednak zwracać uwagę na dzieci i obserwować stan zdrowia. Tylko dzieci zdrowe mogą być przyprowadzane do przedszkola. Decyzja, czy dzieci z grup niezawieszonych, będą uczęszczały do przedszkola, zależy od Państwa. W tym czasie ,w przedszkolu, nie planujemy żadnych nagrań występów artystycznych.

Drodzy Rodzice zwracam się z prośbą, żeby dzieci 20.01.2022 pozostały w domu, ponieważ jedna nauczycielka zachorowała i oczekujemy na wynik. Kontakt miała ze wszystkimi dziećmi. Jeżeli okaże się że wynik będzie pozytywny na COVID -19, przedszkole zawiesi swoją działalność na okres kwarantanny. O dalszych decyzjach będziecie Państwo informowani. Krystyna Korybska.

W roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z organizacją, przedszkole w m-cu lipcu jest nieczynne, mogą nastąpić zmiany związane z reżimem sanitarnym COVID-19. Po uzgodnieniach z organem prowadzącym będzie przekazana informacja o ostatecznej decyzji.

Parking jest już dostępny, czynny jest od 6:30 do godz.16::00, po godz.16::00 będzie zamykana brama wjazdowa, uzgodniono z SZ.P. nr5 – zarządcą terenu.

ZAKAZ WJAZDU na parking od strony sali gimnastycznej, remont od 10.12.2021 do odwołania. Bezpieczna ścieżka przedszkolaka zamknięta na czas remontu wjazdu. Wejście do przedszkola od strony Bramy Głównej.