Efektywność alternatywnych metod nauki czytania w przedszkolu.

2.06.2023 w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy odbyła się konferencja na temat realizacji projektu” Efektywność alternatywnych metod nauki czytania w przedszkolu. W konferencji wzięły udział dyrektorki przedszkoli w których był realizowany program. Z jaworskich przedszkoli wzięło udział PP-2 i PP-8. Badania przeprowadziły studentki z uczelni. Pani prodziekan, Pan i Pani profesor podziękowali dyrektorom za współpracę z uczelnią wręczając Zeszyt Naukowy Collegium Witelona Nr44(3)/2022.