Jawor nasze miasto

14.02.1977r został uroczyście oddany obecny budynek przedszkola w użytkowanie. Wtedy Pani dyrektor Eugenia Barańska przyjęła klucze od przedstawicieli władz miasta.Dziś na zajęciach edukacyjnych dzieci poznały historię naszego miasta i naszego przedszkola.

Jeszcze przez cały tydzień dzieci będą utrwalać swoje wiadomości o naszym mieście. Wiedzą już wiele, znają instytucje i zabytki Jawora. 28.02 2007r wezmą udział w konkursie wiedzy o Jaworze, którego organizatorem jest Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” .
Dziękujemy za zaproszenie.