Nie pal przy mnie

Program edukacyjny dla dzieci przedszkolnych „Nie pal przy mnie” w ramach Programu Ograniczania  Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” jest realizowany w naszym przedszkolu w oddziałach dzieci 6 letnich. Koordynatorem programu na poziomie wojewódzkim jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Realizując założenia programu wojewódzkiego, nasze przedszkole bierze udział w konkursie plastycznym „Mamo, Tato nie pal przy mnie” Trzy prace plastyczne  wykonane przez dzieci i wybrane na etapie przedszkola zostaną przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, a następnie wybrane na etapie powiatowym  zostaną przekazane do WSSE we Wrocławiu. Życzę powodzenia naszym przedszkolakom i opiekunom.