Ozdabiamy Skrzynkę Na Kwietną Łąkę

Przedszkole przystąpiło do Konkursu Na Najpiękniejszą Piętrową Łąkę Kwietną . Organizatorem konkursu jest Pan Marcin Jankowski Pełnomocnik Burmistrza Miasta Jawora Do Spraw Zieleni Miejskiej. Otrzymaliśmy skrzynkę, ziemię i nasiona. W Dzień Dnia Dziecka założymy łąkę kwietną. Przedszkolaki są bardzo aktywne. Zaczęły od ozdabiania skrzyni, następnie zasieją nasiona i będą łąkę pielęgnować. Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w m-cu wrześniu. Może uda nam się zdobyć jeszcze jedną skrzynkę. Bardzo edukacyjny pomysł.