Podziękowanie

Dyrektor przedszkola Pani Krystyna Korybska wraz z Radą Rodziców Przedszkola Publicznego Nr2″Akademia Krasnoludków” w Jaworze serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowaniu charytatywnego balu karnawałowego. Dochód z zabawy w kwocie 2524,19 zł zostanie przeznaczony na modernizację placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Dziękujemy sponsorom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom przedszkola i wszystkim , którzy wzięli udział w balu.

Szczególne podziękowania należą się przewodniczącemu rady rodziców Panu Pawłowi Kurzydło i skarbnik Pani Annie Topolskiej.