Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w formie elektronicznej.

jawor.przedszkola.vnabor.pl       

Proszę się zarejestrować i wypełnić formularze. Do wybranego przedszkola pierwszej preferencji dostarczyć wydruk wniosku oraz pozostałe formularze z czytelnym podpisem rodziców/ opiekunów dziecka                                        Termin rekrutacji:    02.03.2020 – 13.03.2020

 Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor  na rok szkolny 2020/2021 może przyjąć tylko 18 dzieci do oddziału 3-4 latków.

DSCF4043