Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011r. rozpoczyna się nowy rok szkolny. Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:30. Dzieci należy przyprowadzać i odbierać z przedszkola  zgodnie z podpisaną umową. Zebranie z rodzicami dbędzie się 6.09.2011r. o godz.16. Informacje odnośnie funkcjonowania oddziału, grupy można uzyskać u nauczycielek. Informacje będą też na tablicach ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy i czekamy.