Spotkanie Z Ratowniczkami Medycznymi

W grupach „Ważniaki ” i ” Zuchy” – 19.10.2022r odbyło się spotkanie z ratowniczkami medycznymi. Przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Panie Ratowniczki, z pogotowia ratunkowego w Jaworze Pani Dorota Gerasimowicz-Babiarz oraz Pani Weronika Szymańska zapoznały dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z procedurą wezwania pomocy w razie zagrożenia życia, przedszkolaki uczyły się również jak opatrzyć ranę oraz zabezpieczyć poszkodowanego.