Takich Imienin jeszcze nie było

Wszystko nam sprzyjało,pogoda jak marzenie,sponsorzy hojni, rodzice chętni i otwarci na nasze propozycje, dzieci radosne, śliczne i przygotowane do przyjęcia ich w poczet krasnali Akademii. Przyjaciele przedszkola w osobach: Pan Stanisław Laskowski – Zastępca Burmistrza Miasta Jawora, Pan Michał Lenkiewicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich, Pani Wanda Woźniak – Dyrektor PN” Prymusek”, Pani Maria Żurawska -Dyrektor PP-8 im.Kubusia Puchatka, Pani Maria Ugniewska -Redaktorka Nowej Gazety Jaworskiej i Rodzice nie zawiedli , zaszczycili nas swoją obecnością, tradycyjnie uczestniczą we wszystkich imprezach przedszkolnych . za co jesteśmy im wdzięczni. Dzieci przedstawiały krótkie programy artystyczne przygotowane przez nauczycielki poszczególnych grup.Dzieci pięknie ubrane i rozśpiewane dostarczyły nam wiele miłych wrażeń.Cała uroczystoś przebiegała zgodnie ze scenariuszem opracowanym przez Panią Barbarę Leonowicz.Z roku na rok absolwentów przedszkola jest coraz więceji dziś na scenie naszego „amfiteatru” zebrała się spora grupka Rodziców i Babć absolwentów naszego przedszkola.Odśpiewaliśmy razem Sto Lat i zatańczyliśmy Poloneza. Do tańca przygrywał nam zespół Pana Bogdana Rysia. Standard uroczystości osiągnął wysoki poziom, potwierdziły to stwierdzenia rodziców i zaproszonych gości. Jest to wynik pracy wszystkich pracowników przedszkola i współpracy z rodzicami i środowiskiem. Rodzice są naszymi najlepszymi sprzemierzeńcami w realizacji naszych zamierzeń.
Dziękujemy Rodzicom za pyszne ciasta, a cukiernikom za smaczne i przepiękne torty, których sponsorami są : Pani Małgorzata Mciejowska, Pan Krystian Bober, Pan Marek Furtak.Wszyscy włożyli tyle serca i miłości aby dzieciom sprawić radość. Dziękujemy!