Ustawa o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

19.03.2009 r Sejm odrzucił weto prezydenta i przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przez najbliższe trzy lata rodzice dzieci kończących sześć lat w danym  roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Decyzje o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje rodzic i dyrektor szkoły w zależności od warunków organizacyjnych. Dziecko , które nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym, będzie musiało mieć opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, dotyczącej możliwości rozpoczęcia przez dziecko sześcioletnie nauki w szkole. Od  2012 roku będzie to już obowiązek rozpoczęcia przez dziecko 6 letnie nauki w szkole.

Od najbliższego roku szkolnego wszystkie pięciolatki w Polsce będą miały możliwość korzystania z edukacji przedszkolnej. Od roku 2011 będzie to obowiązek.