Wspólne posiedzenie rad przedszkolnych

22.11.2007r w naszym przedszkolu odbyło się wspólne szkolenie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców . Temat szkolenia : Udział rodziców w planowaniu statusowych działań przedszkola. Szkolenie odbyło się w formie warsztatowej .Szkolenie prowadziły Panie M.Gotner- Szafrańska i Ewa Perlik z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. W przyjaznej atmosferze rodzice i nauczyciele wymienili się swoimi doświadczeniami.