Z książką na codzień

Najważniejszą funkcją literatury dla dzieci jest dostarczanie wzorów postępowania i ideałów osobowych, metaforycznie uogólnionej wiedzy o świecie i jego problemach.Na rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym bardzo istotny wpływ ma stały kontakt z książką, o czym przekonują zarówno badacze literatury, jak i psycholodzy i pedagodzy.Wskazują oni, że literatura jest dla dziecka źródłem wiedzy o sobie, otaczającym świecie i o człowieku, społeczeństwie , jego tradycjach i kulturze. Na ten temat pisze Pani Jolanta Olkusz dr Uniwersytetu Opolskiego w czasopiśmie dla nauczycieli „Wychowanie w Przedszkolu”
W naszym przedszkolu książka towarzyszy dzieciom każdego dnia.Panie czytają dzieciom codziennie bajki w myśl hasła „Cała Polska Czyta Dzieciom” Przedszkole też zostało zgłoszone do Klubu Czytających Przedszkoli. Pani Teresa Nijaka i Pan Jan Karło zasponsorowali nam 56 książeczek z cyklu Poczytaj mi Mamo , Poczytaj miTato,za co jesteśmy wdzięczni.Serdecznie dziękujemy! Książeczki wzbogaciły naszą bibliotekę przedszkolną.