Zabawy na śniegu

Opady śniegu w Nowym Roku 2008 bardzo ucieszyły dzieci. 3 stycznia z zainteresowaniem przyglądały się bałwankom ulepionym, wczesnym rankiem, przez jednego z rodziców.
Po II śniadaniu, w ogrodzie przedszkolnym, radośnie bawiły się na śniegu. Wypowiadały wierszyk:
„Przyszła zima, zima miła,
Będzie z nami się bawiła”