Zajęcia ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu