Zapisy Dzieci Do Przedszkola Na Rok Szkolny 2010/2011

1 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010/2011. Wnioski będą wydawane w kancelarii przedszkola. Dzieci już uczęszczające do przedszkola, podlegają również rekrutacji. W tym roku planujemy 5 oddziałów 9 godzinnych – ogółem 125 dzieci.  Bliższych informacji można zasięgnąć u dyrektora przedszkola  osobiście lub pod tel. 76 870 28 47. Zapraszamy!.

pp2-029