Zapisy dziecka do przedszkola

Dyrektor przedszkola ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny 2006/2007.

Zapisy dziecka do przedszkola będą trwały od 01.03.2006 r do 30.04.2006r.

Karty Zapisu Dziecka Do Przedszkola należy pobrać w kancelarii przedszkola w dni pracujące w godz. 8-16 i wypełnioną kartę zwrócić do 30 kwietnia 2006r. Po tym terminie , jeżeli wszystkie miejsca w przedszkolu będą wykorzystane, karty nie będą już rozpatrywane.

Dzieci nie przyjęte do przedszkola mogą być wpisane na listę dzieci oczekujących na miejsce.

O pierwszeństwie przyjęcia dziecka do przedszkola z listy oczekujących będzie decydowała kolejność zapisu.

W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały z 9 godzinnym pobytem dzieci w przedszkolu 75 miejsc: 3-4 latki 25, 5 latki 25 ,6 latki 25 i 3 oddziały z 5 godzinnym pobytem dzieci w przedszkolu 75 miejsc: 6 latki – dwa oddziały po 25 dzieci i 3-5 latki 25 dzieci.

Bliższych informacji udziela dyrektor przedszkola pod numerem tel. 076-8702847