Złożenie Deklaracji O Kontynuowaniu Wychowania Przedszkolnego

Na podstawie art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z  późn. zm.) i zarządzenia Nr 335.2016 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie rekrutacji do przedszkoli publicznych….. informuję , że rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin na złożenie przez rodzica deklaracji o kontynuowaniu wyznaczony został od dnia 15.02.2016 r. do dnia 22. 02. 2016r.

Druki deklaracji będą wydawane przez nauczycielki danych oddziałów. Proszę o przestrzeganie terminów.

 

DSCF2361

DSCF3192