Zmiana ustawy o systemie oświaty

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty został uchwalony  przez Sejm 23.01.2009r. Zgodnie z projektem przez kolejne lata decyzję o posyłaniu sześcioletniego dziecka do szkoły będą podejmowali rodzice. Od 1 września 2012 roku do szkoły obowiązkowo trafią już wszystkie sześciolatki. Rodzice , którzy podjęli decyzję, że ich dziecko sześcioletnie pójdzie do szkoły w roku szkolnym 2009/2010r. , powinni zgłosić ten fakt  w rejonowej szkole do 31.03.2009r.