Poznajemy się i witamy

Nowy rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się. 03.09.2007r wiele dzieci przyszło do przedszkola po raz pierwszy . Wszystko je ciekawiło, jakieś inne niż w domu. Były też rozsterki i niepokoje, czy przyjdzie mama?, dlaczego mnie tu zostawiła?… .Ten okres mamy już za sobą. Z dnia na dzień dzieci 3-4 letnie czują się coraz lepiej. Nabywają nowe umiejętności i wiedzą , że zabawki są dla wszystkich , bawimy się razem. Dzieci, które już uczęszczały do przedszkola, czują się pewniej i bezpiecznie. Zawarły już kontrakty zachowania się w grupie. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad czuwają ich Panie i wszystkim żyje się łatwiej w tak zorganizowanych oddziałach. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, po 25 dzieci w każdym. Każde dziecko ma szanse własnego rozwoju przy wsparciu wykwalifikowanych nauczycieli i miłych pań z personelu technicznego. Życzymy wszystkim sukcesów.