„Sprzątanie Świata -Polska 2007”

Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Hasło tegorocznej edycji to ” Oszczędzaj, Wyłączaj, Odzyskuj, Świeć przykładem” Nasze przedszkolaki 16.09.2007r chciały pomóc woźnemu pozbierać foliowe torebki, które wiatr podczas weekendu poroznosił po przedszkolnym ogrodzie.Dzieci już wiedzą , że takie folie bardzo szkodzą środowisku i że zmiany w postępowaniu ludzi w życiu codziennym polegające na robieniu świadomych zakupów, unikanie odpadów, odpowiednie nimi gospodarowanie , są potrzebne.