Turniej Wiedzy „Dbajmy O Swoje Zdrowie”

30.04.2010r. o godzinie 11:00  w naszym ogrodzie przedszkolnym odbył się „Turniej Wiedzy”Dbajmy o swoje zdrowie”. W turnieju wzięły udział dzieci 5-6 letnie z PP-4, Pp-8, PN „Prymusek” oraz wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Andrzej Madej – Przewodniczący Rady Miasta, Pani Mirosława Pasiek – Naczelnik Wydziału Oświaty,Pani Helena Najwer – Z-ca Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Pani Marta Piskorowska – mł. asystent  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Pani Anna Topolska – Przewodnicząca Rady Rodziców, Rodzice. W pierwszej części imprezy  Rada Rodziców przekazała dzieciom do użytku urządzenie dla poprawienia sprawności fizycznej tzw. „most ruchomy”. W drugiej części imprezy były skecze, piosenki, zagadki i pytania. Na zakończenie pokaz „Mody Ekologicznej” w wykonaniu zespołu Warsztatów Terapii Zajęciowej. W czasie przerwy dzieci  spożywały owoce  oraz tańczyły przy muzyce Pana Bogdana .

dscf0724

dscf0729

dscf0727

dscf0740

dscf0753

dscf0764

dscf0772

dscf0763