Nie śpijcie kiedy wiosna

Taki tytuł ma piosenka.21.03.2007r w naszej akademii,dzieci radośnie powitały pierwszy dzień wiosny kalendarzowej.
Począwszy od XIX wieku zwyczaj topienia marzanny zmienił się w zabawę, w ktorej biorą udział dzieci i młodzież.Współcześnie łączymy go z początkiem kalendarzowej wiosny(21 marca), kiedy to uczniowie , topiąc Marzannę wrzucają wraz z nią do wody szkolne niedole.
Dzieci w przedszkolu troszczą się o środowisko przyrodnicze i nie utopiły Marzanny , tylko kazały zamknąć w komórce, żeby nie wyszła.
Kacperek odczytał wierszyk:

…Jdziemy gromadą, wesołym pochodem,
Niesiemy Marzannę nad zieloną wodę.
Płyń sobie Marzanno szumiącym potokiem
Nad morze szerokie, nad morze głębokie.
Giń przepadnij Zimo i nie wracaj do nas
Na przyjęcie Wiosny otwórzmy ramiona
Dzieci spojrzały przez okno, na pochmurny deszczowy dzień i powiedziały …proszę pani już się rozjaśnia… .Każda grupa na powitanie wiosny śpiewała piosenki, wygłaszała wiersze, przedstawiała inscenizacje. żaden utwór się nie powtarzał . Repertuar powitania był bogaty i zróżnicowany. Dzieci śpiewały takie piosenki:
„To pani wiosna”, „Bocian i żaby”,”Leci marzec”, „Nie śpijcie kiedy wiosna”, „Wkrótce wiosna”, „Zatońże Marzanko”, „Wiosna tuż, tuż”
….Złoty kluczyk weź wiosno do rąk ,otwórz każdy liść , każdy pąk… .
Przedstawiały inscenizacje: „Przyjście wiosny”, „Powitanie wiosny”, „W marcu jak w garncu”i
wygłosiły wiersze;”Spotkanie”, „Przylot bocianów”, „Z ekologią za pan brat”
Były też zabawy ruchowe, ćwiczenia, zagadki i tańce.Jednym słowem wiosnę przywitaliśmy radośnie.