Święto Pieczonego Ziemniaka

Rok szkolny 2008/2009
Dzień cieplejszy jak w ubiegłym roku. Impreza odbyła się 09.10.2008r 0 godz. 11:00 w ogrodzie przedszkolnym. Zaszczycili nas swoją obecnością Pan Mariusz Barański Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego, Rada Rodziców,Pani Marta Pieniążek – Walaszek z uczniami kl.Ic SZ.P. Nr5. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach i zabawach, które przygotowała Pani Bernardyna Gębicka i Pani Monika Popławska. Dzieci w międzyczasie śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Można było też podziwiać ziemniaczane stworki wykonane przez dzieci. W przerwie między konkurencjami muzyka Pana Bogdana R. zapraszała dzieci do tańca. Na koniec imprezy ziemniaki upieczone w ognisku smakowały, jak potrawy z najlepszej kuchni świata.

Rok szkolny 2007/2008
Tradycyjnie od kilkunastu lat w naszym przedszkolu organizujemy święto pieczonego ziemniaka. W tym roku impreza odbyła się 16.10.2007r o godz. 11:30. Był to jeden z cieplejszych dni jesiennych, słońce przygrzewało i wszyscy z chęcią uczestniczyli w zabawach proponowanych przez Panią Marzannę Barańską. Były zagadki, wierszyki,zabawy ruchowe i konkurencje sportowe, gdzie głównym przyborem był ziemniak . Dla rodziców też było zadanie- szybkie obranie ziemniaka. Rodzice poradzili sobie z konkurencją wspaniale i w nagrodę otrzymali medale. Dzieci wykonały kompozycje plastyczne ze stempli ziemniaczanych i wystawiły swoje stworki ziemniaczane. Do tańca przygrywał Pan Bogdan Ryś. Ziemniaki upieczone w ognisku były tak smaczne, że niektóre dzieci zjadły po kilka. Jednym słowem impreza się udała.

Rok szkolny 2006/2007

11.10.2006 w naszym przedszkolu zorganizowałyśmy imprezę według scenariusza nauczycielki Pani Marzanny Barańskiej. Zaprosiłyśmy dzieci z Sz.P Nr5 w Jaworze. Spotkanie rozpoczęłyśmy o godz. 11:00 w ogrodzie przedszkolnym. W ognisku piekły się ziemniaki a dzieci oddały się wspólnym zabawom integracyjnym. Były piosenki, wierszyki, rozwiązywanie zagadek, konkursy sprawnościowe, prace plastyczne , wszystko związane z tematem ziemniaka. Między konkurencjami do tańca przygrywał zespół Pana Bogdana Rysia. Smacznych pieczonych ziemniaków z masłem i solą nie zabrakło dla nikogo. Prawdziwa uczta dla podniebienia. Można było też podziwiać ziemniaczane stworki wykonane przez nasze przedszkolaki.