Zajęcia ekologiczne w Myśliborzu

Od 10.06.2008 d0 12.06.2008 nasze przedszkolaki brału udział w zajęciach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ” Salamandra”w Myśliborzu

18.05.2007r w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ” Salamandra” w Myśliborzu, Pracusie i Ważniaki miały zajęcia ekologiczne.Zaś 20.06.2006r w zajęciach uczestniczyły Mądrusie i Zuchy.Dziękujemy rodzicom za pomoc w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa. Dzieci z wycieczki wróciły zdrowe i szczęśliwe.

20.06.2007r uczestniczyły w zajęciach ekologicznych grupa Mądrusiów i Zuchów.Temat zajęć „Las j jego Mieszkańcy” prowadziła Magdalena Pielich, Malowanie na szkle Marta Janiak.
Po zajęciach dzieci bawiły się na Słonecznej Łące i piekły w ognisku kiełbaski i kromki chleba.