Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2007/2008

Z dniem 1 marca 2007 ogłaszam zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2007/2008. Rodzice , którzy są zainteresowani naszym przedszkolem i chcą zapisać swoje dziecko od 1 września 2007 , powinni w kancelarii przedszkola pobrać kartę zapisu, wypełnić i pozostawić. Zapisy będą trwały od 1 marca 2007r do 30 kwietnia 2007r. Po tym terminie komisja powołana przez dyrektora dokona rekrutacji na rok szkolny 2007/2008. Jeżeli będzie więcej chętnych, niż miejsc w przedszkolu, to niektóre dzieci mogą być nie przyjęte. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 6 letnie, dzieci rodziców samotnie wychowujących, z rodzin zastępczych , pozostałe wg kolejności zapisu. Mamy 6 oddziałów po 25 dzieci w każdym. Ogółem możemy przyjąć 150 dzieci .
O wynikach rekrutacji możecie Państwo dowiedzieć się w dniu 08.05.2007r.: telefonicznie( 0768702847) , wykaz przyjętych dzieci będzie też na naszej stronie www.krasnoludek.net.pl /Dla Rodziców/ lub osobiście w kancelarii przedszkola.
Zapraszam. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska